Mušky

VITAJTE VO SVETE SVETIELOK NÁDEJE

ČAS NA VIERU A NÁDEJ

Čo keby sme sa na malú chvíľu zastavili a ponorili sa do sveta rozprávok ? Viera v zázraky či
poučenia, ktoré príbehy dokážu človeku priniesť, sú predsa dôležitou súčasťou života
každého z nás. Je milión vecí, ktoré nás môžu rozdeľovať, no potom sú tu také, ktoré nás
dokážu spojiť. Práve tieto vzácne esencie ľudskosti sme v našom projekte MUŠKY túžili
vyzdvihnúť.

 

PREČO MUŠKY ?
Mušky – svetlušky sú symbolom nádeje, ktorú človek v rôznych životných situáciách
potrebuje. A nielen človek, ale celá spoločnosť. My Slováci máme nádherné bohatstvo
v podobe prírody, čarovných zákutí a miest, ale aj vnútorné dary a poklady, ktoré boli dlhé
stáročia vďaka útlaku skryté a podceňované. Zabudlo sa na dobro, na pracovitosť, na
vzájomnú pomoc a pohostinnosť, ale aj na dôležitú úlohu žien, ktoré sú nositeľkami života
a v istom zmysle aj budovateľkami spoločnosti, na deti, ktoré sú našou budúcnosťou. Týmto
ľuďom by sme chceli posvietiť na cestu, zažnúť v nich opäť žiaru a zapáliť iskru, ktorá
inšpiruje a povznáša. Je to taká reťazová reakcia. My vám zasvietime, aby ste mohli vy
svietiť pre iných. Chceme vďaka svetielku malých mušiek posvietiť na veci, ktoré je potrebné
znova vidieť a pripomenúť si ich dôležitosť.

 

NECH ŽIJÚ MUŠKY A NECH NÁM SVIETIA ĎALEJ
Rozhodli sme sa, že Mušky budú lietať ďalej v rámci nášho kraja. Chceme osloviť čo najviac
ľudí, aby sme mohli prinášať nádej. Inšpirovať, povzbudzovať, ukazovať krásu trochu inak,
vyzdvihnúť vznešenosť ľudského ducha a spojiť ľudí v atmosfére jedinečného zážitku. Dobro,
láska, nádej, česť a iné atribúty ľudstva musia žiť stále. Rozprávky sú nádherným mostom
k múdrosti a poznaniu. Rozprávajú príbehy, ktoré sa dotýkajú našich sŕdc a ukazujú nám
smer, ktorým musíme kráčať, ak chceme na konci zažiť ,, happyend“. Ak sa aj vy chcete stať
MUŠKOU, neváhajte nás preto osloviť.

 

KTO SÚ MUŠKY ?

Muškami prinášajúcimi nádej sme my všetci. Deň čo deň meníme tvár celej spoločnosti
svojimi rozhodnutiami a činmi. Či chceme, alebo nechceme, svet sa díva a my hráme svoju

úlohu. Je dobrá alebo zlá? Muškami sú ľudia, ktorí tvoria atmosféru celého projektu. Srdcom
a hlavou projektu je Ivana Jackuliaková a Petra Rapčanová – Petra Foto. Ivka je návrhárka
a tvorkyňa klobúkov, čeleniek, párt a výnimočných pokrývok hlavy, ktoré sú nosným prvkom.
Peťa sa stará o zachytenie emócii a príbehov, ktoré pretaví do prekrásnych emočných fotiek.
Grafické práce zastrešuje Michal Purdek, tlač FINERY DECOR, za korektúry je zodpovedná
Lucia Medveďová. Pravou rukou pri tvorbe projektu je Angie Baloghová, distribútorkami sú
Andrea Haásová a Michaela Siváková. Za touto krásnou prácou je a ešte verím, že bude naozaj
úžasný tím skvelých ľudí, ktorým patrí obrovská vďaka a uznanie za to, že uchopili myšlienku
MUŠIEK a šíria ju do sveta.

POSVIETIME AJ VÁM
Teraz, keď už viete všetko podstatné, pozývame vás prehliadnuť si náš web a svojím
príspevkom vo forme sponzorstva alebo objednania kalendára LABYRINT DOBŠINSKÉHO
ROZPRÁVOK 2022 sa môžete stať MUŠKOU aj VY. Kontakty nájdete v ďalšej sekcii tejto
stránky. Zatiaľ veľa nádeje, inšpirácie, dobra a lásky každému z vás.

S LÁSKOU VAŠE MUŠKY
Ivka a Peťa