Labyrint Dobšinského rozprávok

Záver a poďakovanie

 

Projekt 2022 – Labyrint Dobšinského rozprávok je oficiálne ukončený. Vďaka sponzorom projektu a Vám všetkým sa vyzbieralo 5000,- € , z ktorých sa deťom / ZŠ P. Dobšinského Rimavská Sobota – trieda autistických detí / zaplatil kúpeľný pobyt v Číži. Za pochodu k nám pribudol nový sponzor, firma Tuli vaky a vďaka výraznej pomoci vo forme obrovskej zľavy sa nám podarilo zariadiť špeciálnu učebňu, ktorá slúži deťom na oddych, relax, spoznávanie a vnímanie seba a svojho okolia.
PS: Je veľa úžasných miest, ale jedno z naj, je na konskom chrbte.
Možno sa práve začal nový príbeh priatelia, kde tieto deti začali vnímať, že krásne a
bezpečne sa na svet pozerá cez ušká koňa.

Spolupracovali

Kalendár 2022

LABYRINT DOBŠINSKÉHO
ROZPRÁVOK 

ĎAKUJEME ! ! !