Projekty

AKTUÁLNE

Od kalendára k Centru včasnej intervencie

Život včely 2024

startlab.sk

Patrí Vám naše veľké ďakujem!

 

A to nielen za to, že sa podarilo vyzbierať požadovanú sumu.

Najmä za dôveru, ktorú ste mi týmto preukázali a za to, že ste prispeli na dobrú vec. V tejto uponáhľanej dobe ste sa zastavili a venovali myšlienku niečomu, čo pomôže iným ľuďom. Prispeli ste z vlatných vreciek, bez akéhokoľvek nároku.

Láskavosť a dobro je presne to, čo definuje skutočného človeka…a vy ste toho jednoznačným dôkazom.

 

startlab.sk

2022

Vďaka sponzorom
projektu a Vám všetkým sa vyzbieralo 5000,- € , z ktorých sa deťom / ZŠ P. Dobšinského
Rimavská Sobota – trieda autistických detí / zaplatil kúpeľný pobyt v Číži.

Projekt 2022 – Labyrint Dobšinského rozprávok je oficiálne ukončený !

Krst Kalendára

Kalendár 2022

22.10.2022

Knižnica Mateja Hrebendu

Rimavská Sobota

Kalendár Labyrint Dobšinského rozprávok 2022 uzrel svetlo svetla slávnostným krstom 22.10. v priestoroch Knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote.
Jeho krstným otcom sa stal herec s obrovskou charizmou, srdcom a nezameniteľným hlasom, ktorého hlas poznáme všetci… pán František Kovár.
Bolo nám obrovskou cťou a veríme, že jeho slová a priania sa spoločnými silami naplnia.

December

Kalendár 2022

POPOLUŠA

(3zväzok, str.503)
Ale princ bol troška zmúdrel a narídil tajnú vartu, která na to stríhla, keď tá princa bude poberať sa domov. Keď potom sestry strojili sa preč, Popeluša ako prvé stratila sa, ani nikto nevedel. Ale predsa varta zbadala, že kade išla. Tu princ porád sadol na koňa a za ňú utekal, vycvalky. Na ščastí ona sa obzerala a ešče do vatšého úteku sa pustila, vtom ale stratila jednu veľmi drahú črevicu z nohy, kterú on síce v najvatšej friškosti zdvihol, ale zaťál sa mu ona stratila.

November

Kalendár 2022

3 ZHAVRANENÍ BRATIA

(3zväzok, str.90)
„Bohdaj ste sa zhavraneli, aby ste sa zhavraneli, žeby ste jeden z druhého mäso trhali!“

Október

Kalendár 2022

JELENČEK

(1zväzok, str.275)
„Sestrička Evička, ja nevládzem ďalej, ja sa musím napiť.“
„Ach, nepiže mi ho, nepi, veď to je jeleňacia stupaj, ostal by si jeleníkom.“
Ale len čo sa obzrela, on sa zohol ku tej mláčke a hneď ostal jelenčekom.

September

Kalendár 2022

ŠKRUPINOVÝ ZÁMOK

(1zväzok, str.408)
„Daj mi, daj moju košielku!“ volá naňho z toho rybníka.
„A veru ti ju nedám, kým mi nesľúbiš, že pôjdeš za mňa.“
„Pôjdem, pôjdem, ale mi ju len daj!“
„No, tu ti ju nedám, ale poď so mnou do zámku!“
I tak ona prišla a bola mu za ženu. Ale on škrupinku s košieľkou ukryl na spodku v truhličke a nikdy ju nevydal.

August

Kalendár 2022

ZLATOVLÁSKA

(2zväzok, str.266)
Kováčka onedlho porodila krásne, utešené dievčatko, so zlatými vlasmi na hlave a so zlatou hviezdou na čele, prečo ho nikdy inak nepozvali, len Zlatovláska. Ako najlepšie mohli, tak opatrovali a vychovávali si ju rodičia, iba vtedy im vždy voľač srdce stislo, keď si na to pomysleli, že je ani ich, ani nie ich.

Júl

Kalendár 2022

JANKO HRAŠKO

(2zväzok, str.298)
Vystaviu si z halušiek most a tak vyslobodiu sa z hrádze a zase tie halušky pozbierau a išieu vo meno božie. Uvideu otca. Zďaleka už kričau: „Ňaňo, ňaňo, ňaňko môj, nesiem vám jiesť!“ A sedliak sa veľmi začudovau, keď len misu videu a nikoho, čo by ju bou niesou. I zavolau: „Kdeže si? Čože si?“
„Ej , nuž či ma nevidíte? Ja som to, váš synček, váš Janíček!“

Jún

Kalendár 2022

TROJRUŽA

(3zväzok, str.189)
„Ach otecko môj drahý,“ rečie najmladšia, „len si vás zdravého a čerstvého pán boh spoza mora dovedie domov, ja k tomu ešte najvďačnejšia budem.“
Ale otec nechcel odberať sa od nej, kým by nepovedala, čo jej predsa doniesť má.
„Nuž, keď už tak byť musí,“ riekla naposled, „nechže teda len bude. Ak tam dakde uvidíte tri ruže z jednej stopky vykvetať, tie mi doneste! To mi bude najmilšie.“

Máj

Kalendár 2022

BERONA

(1zväzok, str.265)
Krásno zlatô dievča oberalo zlaté jablká, a keď ich pooberalo, zišlo dolu k nemu a takto prehovorilo: „Doteraz som ja chodila oberať zlaté jablká, ale teraz už prišiel na teba rad, ja som ich oberala na polnoc a ty ich budeš na samô poludnie.“
„A kto si ty, čo si ty?“ spýtal sa kráľovský syn.
„Ja som Berona z Čierneho mesta,“ odpovedala ona a naraz zmizla.

Apríľ

Kalendár 2022

PAMODAJ ŠTASTIA LAVIČKA

(3zväzok, str.268)
Ako tak šla, prišla k jednej lavičke na vode. „Pamodaj šťastia, lavička!“ poklonila sa pocestná. „Pamodaj aj tebe, dievčička!“ zaďakovala jej lavička. „Kdeže ideš, kde?“
„Idem si hľadať službičku.“ „Ach preložže ma, prelož na druhý bok,“ prosila lavička. „Ľudia už od rokov chodia mi len po tomto jednom boku a žiaden nedomyslí sa prevrátiť ma na druhý bok. Nože ma, no, ty prelož, veru ti budem na dobrej pomoci.“

Marec

Kalendár 2022

MÚDRY CHLAPEC (JANKO A MARIENKA)

(3zväzok, str.254)
A tu ti raz príde stará ku chlievcu – a bola taká nedovidná – a vraví: „Nože, chlapček, ukáž mi malý prst, tadiaľto tu von na škárku!“ A on jej tam nastrčí kúsok dreva ako malý prst. A ona vytiahne z vrecka žabykláč a začne do toho drevka rezať.

Február

Kalendár 2022

SOĽ NAD ZLATO

(3zväzok, str.16)
„Soľ!“ zaradoval sa kráľ. „Ej ženičko, to je vzácny dar, ako sa ti odmením? Žiadaj, čo len chceš, všetko dostaneš!“
„Nič nežiadam, tatuško, len ma radi majte ako tú soľ!“ povedala Maruška takým milým hlasom, ako dakedy hovorievala k svojmu otcovi, a hlavu si odkryla.

Január

Kalendár 2022

O DVANÁSTICH MESIAČIKOCH

(2zväzok, str.383)
Dvanásti mužovia – dvanásti mesiačikovia – sedeli i dnes kolo nej: Veľký Sečeň, biely a fúzatý, najvyššie s batykom v ruke. „Dobrí ľudia boží, dajte že sa mi zohriať, dajte! Zima ma celky zdrobila,“ prosila sa im Maruša. Veľký Sečeň pokýval hlavou a opýtal sa jej: „A čože si zase prišla , dievka moja, a čo tu hľadáš?“ „Idem na jahody,“ odpovedala dievčina. „Eh, veď je zima a na snehu jahody nerastú,“ vraví Veľký Sečeň.

Je to tu!

Kalendár 2022

LABYRINT DOBŠINSKÉHO
ROZPRÁVOK 

Áno je to tu priatelia…

Spoločne začíname odpočítavať posledné dni a hodiny do slávnostného krstu nášho ďalšieho projektu…

Počúvajte pozorne

Kalendár 2022

LABYRINT DOBŠINSKÉHO
ROZPRÁVOK 

S veľkou pokorou a úctou ku všetkým vám, či už ste s nami stáli pri zrode Zrniečok, alebo máte chuť podporiť správnu vec, prijmite naše srdečné pozvanie spolupodieľať sa na príprave nového kalendára zameraného na tému, ktorá priniesla do našich detských životov veľa radosti a múdrosti, a tou témou sú rozprávky pána Pavla Dobšinského – človeka, ktorého slová nás učili snívať.

Krstný otec

Kalendár 2022

LABYRINT DOBŠINSKÉHO
ROZPRÁVOK 

Je nám veľkou cťou, že pán František Kovár, slovenský herec, človek s obrovským srdcom, charizmatickým hlasom, a na ktorého rozprávkach sme vyrastali, prijal naše pozvanie stať sa súčasťou Mušiek a krstným otcom kalendára Labyrint Dobšinského rozprávok

Haló

Kalendár 2022

LABYRINT DOBŠINSKÉHO
ROZPRÁVOK 

S veľkou pokorou a úctou ku všetkým vám, či už ste s nami stáli pri zrode Zrniečok, alebo máte chuť podporiť správnu vec, prijmite naše srdečné pozvanie spolupodieľať sa na príprave nového kalendára zameraného na tému, ktorá priniesla do našich detských životov veľa radosti a múdrosti, a tou témou sú rozprávky pána Pavla Dobšinského – človeka, ktorého slová nás učili snívať.

2020

Projekt 2020

Zrniečka

Zrniečka, myšlienka, ktorá sa zrodila v roku Covidu, keď najviac začíname pociťovať potrebu návratu k životu našich predkov, tradíciám, životným skúsenostiam, rodinným väzbám.