Zrniečka 2020

Zrniečka, myšlienka ktorá sa zrodila v roku Covidu, keď najviac začíname pociťovať potrebu návratu k životu našich predkov, tradíciám, životným skúsenostiam, rodinným väzbám.

 

Dovoľte, aby sme sa predstavili. Ivana Jackuliaková a Petra Rapčanová. Dve aktívne ženy, ktoré sa rozhodli myšlienkou ” Silnejší, pomôže slabším” zrealizovať projekt, ktorý sme nazvali Zrniečka Gemera-Malohontu.

Vytvorili sme kalendár na rok 2021, ktorý svojím príbehom vyjadruje silu maličkého zrniečka, v ktorom je ukrytá obrovská sila prírody, ku ktorej sa naši predkovia správali s úctou, rešpektom, pokorou, a ktoré stáročia siali. Siali zrniečka, aby zbierali ich úrodu, aby videli rásť svoje potomstvo, aby videli výsledky svojej práce, aby vedeli, že to obyčajné zrniečko je niečo vďaka čomu sa oplatí pracovať, tvoriť, žiť a bojovať. To maličké zrniečko nesie v sebe posolstvo, odkaz pre budúce generácie.

Obsahom kalendára sú maličké, drobnučké deti ako zrniečka a naši predkovia, dejatelia, spisovatelia, ktorí v tomto kraji žili, tvorili a zasiali tu naše kultúrne dedičstvo. Je to prezentácia nášho kraja, našej kultúry, našej histórie a odkaz pre budúce generácie.